maandag 16 april 2012

De werkende strategie start de Verbeteracademie en Verbetergroepen

Dit keer heb ik een nieuwtje te melden.......

Verbetergroepen zijn bedoeld voor directeuren, eigenaren, bestuurders, commissarissen, managers en leidinggevenden, die bereid zijn een persoonlijk dilemma op het werk in te brengen in de groep.

Verder dienen zij:
- open te staan voor verbeteringen op het werk;
- geïnspireerd te willen worden;
- behoefte te hebben aan een denktank buiten de eigen organisatie;
- bereid te zijn de met de groepsdeelnemers afgesproken verbeteringen door te voeren op het werk;
- uiteindelijk de resultaten en voortgang te willen delen met de groepsdeelnemers;
- zich te houden aan "afspraak is afspraak".

Hoort u bij de doelgroep? Dan is een Verbetergroep mogelijk wat voor u!

Hoe werkt een Verbetergroep?
Een Verbetergroep bestaat uit 6-12 leidinggevenden uit diverse disciplines. Tijdens een bijeenkomst van ca. 3 uur bespreken ze elkaars dilemma's met als doel te komen tot concrete afspraken en actiepunten voor oplossing van die dilemma's. De deelnemers fungeren als denktank, waarbij het creatieve proces leidt tot oplossingsrichtingen. De kracht van het concept van de Verbetergroepen ligt in het schriftelijk vastleggen van individuele actiepunten. De deelnemers volgen de voortgang en evalueren de resultaten. Elke groepsdeelnemer leert van de eigen ervaring en van die van de andere groepsleden.

Deelnemers aan een Verbetergroep brengen hun dilemma's schriftelijk vóór een bijeenkomst in. Elke Verbetergroep heeft twee procesbegeleiders. Zij proberen de ingebrachte individuele dilemma's tot twee of drie grote thema's te bundelen.

Niemand verlaat een bijeenkomst zonder concreet vastgelegd inividueel actiepunt. Dezelfde Verbetergroep fungeert als sparrring partner tijdens de uitvoering van actiepunten. In een vervolgbijeenkomst van de groepsdeelnemers worden de voortgang, resultaten, succes- en faalfactoren van de individuele acties besproken en met elkaar gedeeld. Door de bijeenkomsten van elke Verbetergroep repeterend te organiseren, komen we tot grote diepgang.

De Verbetergroep komt minimaal tweemaal bijeen. Aan het einde van de tweede bijeenkomst wordt met de deelnemers de balans opgemaakt of verder gaan noodzakelijk is. Als dat de behoefte van de Verbetergroep is, geven we daar vervolg aan.

Wat levert een verbetergroep u op?
Uw deelname aan een Verbetergroep levert u nieuwe inzichten op. Die nieuwe inzichten ontstaan door het creatieve proces in de groep. Samen zien en weten we meer dan één. Met de groepsdeelnemers spreekt u een concreet actiepunt af, waarmee u aan de slag gaat op het werk. De deelnemers blijven uw externe denktank en volgen uw vorderingen kritisch. Het resultaat en het proces van uw actie bespreekt u in een vervolgbijeenkomst. Een Verbetergroep helpt u om verbeteringen voor uzelf en voor uw organisatie daadkrachtig en extern ondersteund te realiseren. Een Verbetergroep levert u dus een gestructureerde manier op om u en uw organisatie beter te maken.De Verbeteracademie bundelt de Verbetergroepen
Deelnemers aan de Verbetergroepen worden automatisch lid van de Verbeteracademie, een community van Verbetergroepen. De Verbeteracademie vormt een unieke praktische leerweg buiten de eigen organisatie van de leden door:
- de inbreng van denktanks en monitoring groepen;
- het bespreken van persoonlijke dilemma's en organisatievraagstukken van de leden;
- het aanreiken van oplossingen aan elkaar;
- de uitvoering van afgesproken acties praktisch te volgen en te evalueren.

Een Verbetergroep is als een extern Management Team of als een externe Raad van Commissarissen. De Verbeteracademie is een lerende community, waar niet alleen wordt gepraat, maar ook acties worden ondernomen. Het academie-concept is erop gericht om de deelnemers te ondersteunen bij hun prestatieverbetering, van de organisatie of van zichzelf. Niet voor niets heten we de Verbeteracademie, uw partner in vooruitgang!

Live en virtueel
De Verbetergroepen en de Verbeteracademie
bestaan zowel live als virtueel. Deelnemers zijn van beide lid. De verschillende Verbetergroepen komen live bij elkaar en zijn tevens virtueel verbonden in de Verbeteracademie. De leden van de Verbeteracademie kunnen in het gesloten virtuele social media systeem aan elkaar vragen stellen, zodat de denktank ook virtueel functioneert. In LinkedIn maken de Verbetergroepen als gesloten subgroepen deel uit van de open groep de Verbeteracademie.

De coördinatoren
Verbetergroep en Verbeteracademie zijn trademarks van De werkende strategie en van Symfoia
. De procesbegeleiding van de live groepen en het beheer van de bijbehorende social media zijn in handen van Marco Schoofs en Peter-Paul Biermans. Zij bieden inhoudelijke kennis en informatie die noodzakelijk is voor de juiste diepgang en begeleiden het creatieve proces. Dat doen ze op een heel bewuste en gestuurde wijze. De coördinatoren vragen nadrukkelijk aan de deelnemers om uit de comfortzone te treden, maar wel altijd dicht bij zichzelf te blijven.

Uitnodiging
We hebben twee Verbetergroepen gepland in Nijmegen op woensdag 30 mei en dinsdag 12 juni 2012. De bijeenkomsten zijn van 18.00 uur tot 21.00 uur. Voor eten en drinken wordt gezorgd. Deelname kost slechts 30 Euro exclusief BTW per deelnemer (voor de catering). We nodigen u hartelijk uit zich via e-mail bij De werkende strategie of bij Symfoia aan te melden voor één van deze Verbetergroepen. Vermeld s.v.p. uw naam, functie, organisatie, website van de organisatie, zakelijk e-mail adres en telefoonnummer. Vergeet u niet uw persoonlijk dilemma in de mail te vermelden.

Na aanmelding ontvangt u van ons een digitale factuur. Ongeveer een week voor de bijeenkomst ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, een definitief programma, een deelnemerslijst en het adres van de locatie. Annuleren is niet mogelijk; u kunt zich bij verhindering aanmelden voor een andere Verbetergroep.

Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact met ons op.


Uw strategisch partner,
Marco Schoofs

maandag 27 februari 2012

Zelf de crisis te lijf?

Nederland ervaart de gevolgen van de kredietcrisis, de recessie tekent zich af. Afnemende vraag van klanten, of een toenemende vraag naar goedkopere alternatieven. Hoe dan ook heeft het gevolgen voor uw bedrijfsvoering. Als ondernemer bepaalt u uiteraard uw eigen koers, ook in deze economisch moeilijke tijden. U moet beslissingen nemen op het gebied van financiën, strategie, marketing en personeel. Nu is bij uitstek de tijd om de huidige markt anders te benaderen. Tijdig actie ondernemen, de organisatie aanpassen en kansen grijpen zijn de sleutelwoorden! Dat vraagt om een flexibele ondernemer. Ik geef u een aantal do’s and don’ts in tijde van crisis.   

do’s
1.       Maak een veranderplan
Om in crisistijd uw gebruikelijke bedrijfsvoering te handhaven is utopie. U zult moeten bewegen om uw klanten te behouden of om minimaal uw omzet vast te houden. Ga daarom heel planmatig te werk.  In uw veranderplan brengt u in kaart welke acties en investeringen nodig zijn om uw onderneming beter te laten lopen. Benoem uw ambitie, te nemen acties en maak een duidelijke planning. Verandermanagement wordt zo onderdeel van uw bedrijfsvoering. U gaat de crisis planmatig te lijf.    

2.       Betrek uw medewerkers
Anders samenwerken met uw medewerkers levert u zeker iets op. Bedenk eens een manier om uw mensen te betrekken bij de problemen binnen uw organisatie. Houd oog voor de menselijke aspecten en geef talenten binnen uw bedrijf de ruimte. U zult versteld staan van de aanwezige creativiteit bij medewerkers, mits u openstaat voor hun inbreng. Werk zorgvuldig en zoek, vanuit realisme en in dialoog met uw werknemers, naar nieuwe oplossingen.

3.       Maak werk van uw klanten
Uw klanten zijn onderdeel van uw succes. Juist in economisch moeilijke tijden is het belangrijk om klanten aan u te (blijven) binden. Wanneer het u lukt om uw klant niet alleen tevreden te stellen met uw product of dienst, maar ook nog eens loyaal aan uw organisatie, dan bent u spekkoper. Uw klant blijft u dan trouw, wordt uw fan en sponsor. En dat gaat verder dan alleen maar tevreden zijn. Hoe? Voeg aftersales aan uw bedrijfsvoering toe, ga aan de slag met feedback van uw klanten, neem klachten  en klanttevredenheid serieus. Maar ga ook actief de tevredenheid bij uw klanten meten, bel na levering en sta open voor kritiek.  Aandacht geven wordt door uw klant gewaardeerd en dan is een persoonlijke benadering goud waard. Kom dus in gesprek met uw klanten.

4.       Rammel aan de poort
Promoot uw bedrijf, laat de wereld weten dat u er bent en wie u bent. Dat kan op verschillende manieren. Weet dat ongeveer veertig procent van de ondernemers op internet oriënteert bij het verstrekken van opdrachten en het aankopen van producten. Zorg dat u daar dan ook te vinden bent. Met een goede website vergroot u, relatief goedkoop, uw bereik
aanzienlijk.
Social media worden steeds belangrijker voor het vinden van nieuwe opdrachten. MKB-bedrijven moeten actiever worden op sites als Facebook, 
LinkedIn en Twitter. Daardoor ontstaan nieuwe mogelijkheden voor het krijgen van bekendheid, autoriteit en uiteindelijk ook klanten. 
In crisistijd is het des te belangrijker om veel tijd te steken in acquisitie om nieuwe business te ontwikkelen. Voor veel ondernemers is het niet de leukste klus om te doen. Maar elke ondernemer moet vooruit blijven kijken en daarom geregeld nieuwe klanten zoeken. Ga dus buiten de deur en plan dit gewoon in. Zo wordt het niet alleen een vast onderdeel van uw werk, u krijgt er vanzelf meer handigheid in. Zorg voor interessante PR en zoek naar mogelijkheden om met weinig kosten toch gezien te worden. Doe aan gerichte sponsoring, en vraag daar iets zichtbaars voor terug. Haak aan bij initiatieven van anderen. Door creatief te zijn, kunt u ook veel besparen.

5.       Innoveer strategisch
Ga strategisch om met innoveren. Pas  uw product, dienst of proces heel bewust aan, passend bij uw strategie. Ontwikkel bij uzelf de vaardigheid om te innoveren en vanuit strategie te denken. Pas dan zal innoveren succesvol zijn. Onderzoek bij het vaststellen van de strategie de klantwensen. Klanten kunnen goed meedenken over uw producten en diensten. Ze kunnen u tips geven, betrek hen erbij. Een goede manier van innoveren is bijvoorbeeld het aanpassen van uw huidige producten en diensten voor een grotere doelgroep of het bieden van meer service rondom een product of dienst.

6.        Geen verspilling
Laat uw processen aansluiten op uw doelstellingen. Haal doublures weg, en laat uw medewerkers doen waar u ze voor aannam. Teveel personeel is in crisistijd not done, blijf kritisch op uw personeelsbestand. Focus op de verkoop en verhoog de efficiency van de verkopers door het versterken van uw verkooptechnieken. Vermijdt en verminder voorraden die (te lang) blijven liggen. Liggende materialen kosten u geld en leveren op dat moment niets op. Doe aan actief debiteurenbeheer. Let op het betaalgedrag van uw klanten en neem contact op wanneer betalingen achterblijven.

7.        Optimaliseer prijzen
Dat is niet hetzelfde als prijsvechten! Probeer bijvoorbeeld uw producten in meerdere (ook goedkopere) varianten aan te bieden. Sommige klanten willen best zelf een deel doen in ruil voor een lagere kostprijs. Anderen willen ontzorgd worden en kiezen voor een luxe variant. Andersom kan ook, een gratis basisdienst wordt met aanvullende service of mogelijkheden een betaalde dienst. Dat zie je veel bij internetproviders die bijvoorbeeld voor het extra adverteren een vergoeding gaan vragen. Mogelijkheden zijn ook te vinden in differentiatie van prijzen; prijscategorieën per leeftijd, dag van de week, klantomzet, tijdstip, evenement. Er zijn veel mogelijkheden. Laat medewerkers en goede klanten meedenken!

don’ts
1.         Het raakt mij niet
Denk niet dat de crisis uw bedrijf niet zal raken. Inmiddels moet elke ondernemer ervan doordrongen zijn dat de economische crisis overal sporen nalaat. Elke ondernemer zal moeten veranderen om het te redden of het minimaal even goed te doen dan voorheen. Het gedrag van uw klanten verandert, dus waarom u dan niet? Het gaat erom dat je als ondernemer alert bent op je eigen positie en rol. Waar mogelijk moet je de eigen koers blijven varen en vooral de signalen in de omgeving serieus nemen.  


2.       Ik heb geen langetermijnvisie
Het bij de dag leven, geen visie hebben over jaren, is niet wat deze tijd van u vraagt. Passief worden, niet meer vernieuwen, niet meer investeren in een betere organisatie. U laat kansen liggen, uw concurrent die actief is streeft u voorbij en zal het van u overnemen. Ontwikkel een visie voor de komende jaren en houdt hieraan strak vast. Werk naar de gestelde doelen toe. Daarmee krijgt u de regie in handen. 


3.         Waarom zou ik veranderen?
Elke ondernemer weet dat veranderen van strategie, product of werkwijze vaak geld kost en dat de baten pas later zullen volgen. Door niet meer te veranderen of te kijken waar uw huidige bedrijfsvoering beter kan ontneemt u zichzelf veel kansen. Niets doen in deze tijden is geen optie. Blijf werken aan verbetering van uw producten, diensten en processen. Daarmee houdt u aansluiting bij de klantvraag, u behoudt uw klanten en krijgt zelfs nieuwe klanten van anderen die wel de vernieuwing stopten. Weet dat uw klant soms zomaar overstapt naar een andere leverancier, gewoon omdat hij eens iets anders wil proberen. Of omdat de medewerker vertrok waarmee u altijd kon lezen en schrijven. Blijf vooroplopen en vernieuwen, u ontneemt daarmee uw klant de motivatie om te switchen.           


Als we deze do’s and don’ts in tijde van crisis overzien, dan wordt duidelijk dat de ondernemer zelf veel mogelijkheden heeft om de crisis te lijft te gaan. Wie het weet mag het zeggen, is het de crisis die ondernemers belemmert in haar voortgang? Of is het de ondernemer zelf? 
Ons motto is “Een spiegel is er niet om af te dekken, maar om in te kijken.” Wanneer u daar hulp bij nodig heeft, zijn wij er voor u!

Uw strategisch partner

Marco Schoofs

Marco Schoofs, uw strategisch partner bij De werkende strategie, helpt maatschappelijke organisaties en MKB-bedrijven bij het ontwikkelen van maatschappelijk ondernemerschap en meer klantgerichtheid. De focus ligt op Maatschappij, Organisatie en Mens. Vanuit een brede invalshoek zorgt hij ervoor dat uw strategie werkt. Hands-on en passend bij uw situatie.
De werkende strategie / Kruispad 8, 6561CH Groesbeek / 06-23711570 / www.werkendestrategie.nl
  

maandag 30 januari 2012

Crisis of vals sentiment van ondernemers?

We kunnen er niet omheen, Nederland is in crisis. Maar wat zegt dat nu eigenlijk. In mijn huidige praktijk spreek ik twee soorten ondernemers:

Ondernemers die vanwege de crisis pas op de plaats maken met de organisatieontwikkeling. Eerst maar eens zien te overleven is hun strategie. De organisatie gaat op slot voor vernieuwing en blijft doen wat ze al jaren deed, los van of dat eigenlijk wel juist is. De bereidheid om de organisatie onder de loupe te nemen is er niet. De gedachten naar de toekomst zijn somber, aan sommige ondernemers is het ook gewoon te zien. De ondernemer ziet de crisis als zware bedreiging en zoekt niet in de eigen organisatie naar oplossingen.    
Gelukkig zijn er ook andere geluiden. Ondernemers die de crisis als uitdaging zien om inventiever en vaak ook efficiënter te gaan werken zijn er ook. De ondernemer maakt hiervoor in beginsel vaak wat extra kosten, maar ziet al snel dat die door verbeterde bedrijfsvoering worden terugverdiend. Zij zetten de schouders eronder. Ze zijn bereid om, meer dan voorheen, naar hun klanten te luisteren.  Ze blijven investeren maar doen dat veel meer vanuit hun strategie dan voorheen.  Ze verbeteren hun processen en zoeken strategische samenwerking met anderen.
Doen ze nu echt andere dingen dan voorheen? Nee, ze doen dezelfde dingen anders.


Zie hier, twee totaal uiteenlopende strategieën, allebei ingegeven door één en dezelfde crisis. Waarom komt de ene ondernemer dan tot de keuze voor het “hangslot” terwijl de ander juist “de munten” wil zien? Ik neem aan dat er geen ondernemer bestaat die zijn bedrijfsvoering niet efficiënter en voordeliger wil inrichten. Elke ondernemer wil toch tegen lagere kosten werken en proberen door efficiency zijn concurrent voor te blijven? Elke ondernemer wil toch dat zijn medewerkers en klanten tevreden zijn en gebonden worden aan de organisatie? Wat houdt de eerste categorie ondernemers dan tegen om hier werk van te maken?
Ik heb hiervoor drie redenen:

1)      De aard van het beestje…….
De ene ondernemer houdt van vernieuwing en verandering. De ander van “het oude”. In elk geval zet de huidige crisis beide typen ondernemers aan het denken, maar wel op een andere manier.
De nostalgische ondernemer koestert jarenoude denkbeelden en uitgangspunten en blijft daarin geloven. Om afscheid te nemen van deze historie en vervolgens te kijken naar nieuwe kansen en mogelijkheden gaat deze ondernemer aan het hart. Hij houdt vast aan het bekende en het onbekende is eng en donker. Dat de wereld om hem heen doorgaat ziet hij uiteraard wel, maar de stap om in deze draaimolen te stappen is voor hem eenvoudigweg te groot. Zeker als hij zelf ook anders moeten gaan werken.


2)      Ze zeggen…….
Sommige ondernemers gooien de luiken dicht vanuit de wetenschap “het is crisis”. Alleen al het feit dat er gesproken wordt over crisis maakt bij deze ondernemer dat hij behoudend wordt. Negatief sentiment krijgt de ruimte. Wanneer er maar voldoende ondernemers zo denken wordt het vanzelf een soort selffulfilling prophecy. Dit type ondernemer is gevoelig voor de  signalen in media. Hij is ervan overtuigd dat behoudendheid en zuinigheid hem van de ondergang zal redden.  Deze ondernemer vergeet dat hij daarmee kansen voor de toekomst laat liggen. Actievere ondernemers, die hun eigen waarheid hebben, lopen hem voorbij en ontwikkelen zich wel. Mijn verwachting is dan ook dat het valse sentiment de wakkere concurrenten steeds sterker zal maken.       

3)      Struggle for life……
Het is niet elke ondernemer gegeven om helder te kijken naar de langere termijn. Bij veel ondernemers in het midden- en kleinbedrijf blijkt dat hun lange termijn doelstellingen ontbreken. De vraag waar hij over vijf tot tien jaar wil staan is nauwelijks gesteld. Dit type ondernemer is gewend om bij de waan van alledag te werken. Wat er aan het einde van het jaar onder de streep overblijft is de uitkomst van een rekensom. Veel minder is het de resultante van strategische doelen die onderbouwd met activiteiten gepland zijn doorgevoerd. De ondernemer werkt hard en is bereid te investeren in zaken die direct iets opleveren. Lange termijn visies opstellen passen daar niet bij. Dit type ondernemer vergeet helaas dat er ook een dag na morgen komt. Dat het stellen van realistische doelen nu, direct tot betere resultaten kan leiden en zeker op de langere termijn de organisatie vooruit helpt.

Als we deze drie redenen overzien, dan wordt duidelijk dat de ondernemer zelf steeds de keuzen maakt om wel of niet actief te worden in tijden van crisis. Wie het weet mag het zeggen, is het de crisis die ondernemers belemmert in haar voortgang? Of is het de ondernemer zelf? In het volgende blog zal ik ingaan op de do’s and don’ts in tijde van crisis.
Ons motto is “Een spiegel is er niet om af te dekken, maar om in te kijken.” Wanneer u daar hulp bij nodig heeft, zijn wij er voor u!

Uw strategisch partner
Marco Schoofs
Marco Schoofs, uw strategisch partner bij De werkende strategie, helpt maatschappelijke organisaties en MKB-bedrijven bij het ontwikkelen van maatschappelijk ondernemerschap en meer klantgerichtheid. De focus ligt op Maatschappij, Organisatie en Mens. Vanuit een brede invalshoek zorgt hij ervoor dat uw strategie werkt. Hands-on en passend bij uw situatie.
De werkende strategie / Kruispad 8, 6561CH Groesbeek / 06-23711570 / www.werkendestrategie.nl
   

zaterdag 17 december 2011

De werkende strategie start met haar blog

Beste lezer,

Vanaf 2012 start De werkende strategie op deze plek met een blog.
Tweewekelijks schrijft uw Strategiepartner een leuk strategisch artikel, een nieuwsbericht of een collumn.


U kunt zich nu alvast aanmelden voor het volgen van het blog. Ook kunt u aangeven dat u het blog via de mail wilt ontvangen.

Ik wens u alvast fijne feestdagen en een fijn 2012 toe!

Marco Schoofs
Uw Strategiepartner